Gålöbasens båtklubb

 


Foto Aase Högfeldt

Välkommen till Gålöbasens båtklubbs hemsida!


Du som är medlem hittar mer information om klubbens aktiviteter under Medlemssidorna.

Har du en fråga till Gålöbasens båtklubb, hör gärna av dig till via mejl: 

styrelsen@gbbk.se

Väl mött!


Klubbens stadgar

Uppdatering juli 2024

Styrelseprotokoll nr 8 2024

Uppdatering maj 2024

Protokoll från klubbmöte samt styrelseprotokoll 7 2024.

Ny rubrik Flytten till Oxnö skapad. Under denna rubrik är delgiven information listad i kronologisk ordning

Sjösättningsdag ändrad

Viss utrensning av dokument har skett