Gålöbasens båtklubb

-


Välkommen till Gålöbasens båtklubbs hemsida!

Du som är medlem hittar mer information om klubbens aktiviteter under Medlemssidorna.

Har du en fråga till Gålöbasens båtklubb, hör gärna av dig till via mejl: 

styrelsen@gbbk.se

Väl mött!


Uppdateringar oktober 2020:

Uppdaterad medlemsmatrikel, kalendarium. Kallelse till höstmöte publicerad 10/10

Information om vattensystemet - 25/10
Kappseglingssidan, info till tillfälliga medlemmar, stadgarna synliga publikt 26/10 

Uppdateringar November 2020:

Protokoll höstmötet publicerat 10/11

Uppdateringar December 2020:

Protokoll höstmötet publicerat 10/11, nu även justerat av Ordförande.

Ny GBBK OSF gällande från och med 2020-12-02
Styrelsemötesprotokoll från möten 7 oktober och  december.

Ny version av medlemsmatrikeln
Information om Bas-K matrikel.
Ny kalenderinformation

Uppdateringar Januari 2021:

Inget extra klubbmöte i februari. Se mail från ordförande 2021-01-29 ang Amf och hyresavtalet..

Uppdateringar Febuari 2021:

Styrelseprotokoll, sjösättningsordning.


Klubbens stadgar